Rhys Meirion

Rhys Meirion

Welsh tenor Rhys Meirion has enjoyed international success in opera concerts and recording and national success in broadcasting.

He joined the English National Opera Jerwood Young Singers Programme and was subsequently a Company Principal before becoming a freelance performer.

His roles include Rodolfo in La Boheme, Pinkerton in Madam Butterfly, Alfredo in La Traviata, Nemorino in L'Elisir d'Amore, Nadir in The Pearl Fishers, Marcello in Leoncavallo's La Boheme, Duke in Rigoletto, Tebaldo in Capuletti e Montecchi, Tamino in The Magic Flute, the title role in Ernani, Sailor in Tristan und Isolde, Rinuccio in Gianni Schicchi, Italian Singer in Der Rosenkavalier, Froh in Das Rheingold, Zinovy in Lady Macbeth of Mtzensk and more.

Concert highlights have included a gala concert at the Royal Albert Hall with Bryn Terfel, his BBC Prom debut at the opening night of the BBC Proms (televised on BBC 2), Desert Island Discs Anniversary Concert at London's Royal Festival Hall, a live BBC recording of Beethoven's 9th Symphony conducted by Richard Hickox, Verdi's Requiem at the Royal Albert Hall conducted by Humphrey Burton and in January 2014 he was the main soloist at Karl Jenkins' 70 birthday Concert at The Carnegie Hall New York.

Rhys Meirion has an extensive catalogue of recording work, including a duet album with Bryn Terfel ('Benedictus on the SAIN label') which was nominated for a Classical Brit Award. He has also released two albums for the Australian label Stanza AV ('Bluebird of Happiness and Awesome Wonder'), and four solo CD recordings for the SAIN label, the most recent being Llefarodd yr Haul. He has also released two albums with The Three Welsh Tenors.

Rhys Meiron is a regular presenter on the television programme Dechrau Canu Dechrau Canmol for S4C and has his own radio show on Sunday mornings on BBC Radio Cymru. He has been an adjudicator for the Bryn Terfel Scholarship as well as many competitions in the Urdd and National Eisteddfods.

Throughout 2013 Rhys has been busy performing at an array of concerts across the country and making numerous TV appearances, including BBC's Songs of Praise. He has also completed his second celebrity sponsored walk from Swansea to Caernarfon to support the Wales Air Ambulance for whom he is an Ambassador. http://cerddwnymlaen.com/
His autobiography for Welsh Publishers Y Lolfa is due for publication in 2014.

Further information available at www.rhysmeirion.com
Facebook - Rhys Meirion
Twitter - @RhysMeirion

--

Mae'r Cymro o denor Rhys Meirion eisioes wedi profi llwyddiant rhyngwladol ym maes opera cyngherddau a recordio, a llwyddiant darlledu cenedlaethol yng Nghymru a Phrydain.

Ymunodd â Rhaglen Cantorion Ifanc Jerwood Opera Cenedlaethol Lloegr a bu'n brif artist gyda'r cwmni yn dilyn hynny, cyn mynd yn berfformiwr rhyddgyfrannol.

Mae ei rolau'n cynnwys Rodolfo yn La Boheme, Pinkerton yn Madam Butterfly, Alfredo yn La Traviata, Nemorino yn L'Elisir d'Amore, Nadir yn The Pearl Fishers, Marcello yn La Boheme gan Leoncavallo, y Dug yn Rigoletto, Tebaldo yn Capuletti e Montecchi, Tamino yn The Magic Flute, y rôl deitl yn Ernani, Morwr yn Tristan und Isolde, Rinuccio yn Gianni Schicchi, Canwr Eidalaidd yn Der Rosenkavalier, Froh yn Das Rheingold, Zinovy yn Lady Macbeth of Mtzensk ac eraill

Ymhlith ei uchafbwyntiau mewn cyngerddau, mae cyngerdd gala yn Neuadd Frenhinol Albert gyda Bryn Terfel, ei berfformiad cyntaf yng nghyngherddau Proms y BBC, a hynny ar y noson agoriadol (a ddarlledwyd ar BBC 2), Cyngerdd Dathlu Desert Island Discs yn Royal Festival Hall Llundain, recordiad byw gan y BBC o 9fed Symffoni Beethoven dan arweiniad Richard Hickox, Requiem Verdi yn Neuadd Frenhinol Albert dan arweiniad Humphrey Burton a Chyngerdd dathlu penblwydd Karl Jenkins yn 70 oed yn Neuadd Carnegie Efrog Newydd.

Mae Rhys Meirion wedi gwneud llawer o waith recordio, gan gynnwys albwm gyda Bryn Terfel ('Benedictus ar label SAIN') a gafodd ei enwebu am Wobr Classical Brit. Mae hefyd wedi rhyddhau dau albwm ar label Stanza AV o Awstralia ('Bluebird of Happiness ac Awesome Wonder'), a phedwar CD fel unawdydd ar label SAIN, y diweddaraf o'u plith yw Llefarodd yr Haul. Mae hefyd wedi rhyddhau dwy albwm gyda Tri Tenor Cymru

Mae Rhys Meirion yn un o gyflwynwyr rheolaidd rhaglen deledu 'Dechrau Canu Dechrau Canmol' S4C, ac mae'n darlledu rhaglen gerddorol ar fore Sul ar BBC Radio Cymru. Mae wedi beirniadu cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel a nifer o gystadlaethau yn Eisteddfodau'r Urdd a'r Genedlaethol. Yn ystod 2013 mae wedi bod yn hynod o brysur yn canu mewn cyngherddau ar hyd a lled y wlad ac yn ymddangos nifer o weithiau ar deledu gan gynwys Songs of Praise y BBC.

Mae newydd orffen ei ail daith gerdded o Abertawe i Gaernarfon er bydd Ambiwlans Awyr Cymru sydd yn falch o'i gael fel Llysgenad. http://cerddwnymlaen.com/ Caiff ei hunangofiant ar gyfery cyhoeddwyr Y Lolfa ei gyhoeddi yn 2014.

Ceir mwy o wybodaeth ar www.rhysmeirion.com
Facebook – Rhys Meirion
Twitter - @RhysMeirion

 Booking Request

Events